/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      50 CZK  or more

     

1.
07:02
2.
04:44
3.
06:19
4.
06:34

about

Demo 2013

credits

released January 15, 2013

Vocals: Michal
Guitar: Petr
Guitar: Martin
Guitar: Majty
Drums: Palma

Mix: kom4six
Master: Mišus
Artwork: www.petrblaha.cz
LP distributed by www.dayafter.cz

Contact:
nicbookingpilsen@gmail.com
www.facebook.com/nic666666

license

all rights reserved

tags

about

██████ Plzen, Czech Republic

contact / help

Contact ██████

Streaming and
Download help

Track Name: I
Padám na mě svět
Svět nejsem já
A já jsem svět

Padám na mě svět
Kam dohlídnu je nic
Já jsem svět

Vidím jen pár teček
Z nich vytvářím obraz a poklekám
Přestávám ty body vidět
Dostávám strach

Už není kam koukat
Padám na mě svět
Jen sebelítost zpěv a řev

Dokud bylo kam koukat
Byl kolem svět
Ale už není jsem jen já
Já nejsem svět…..

--------------------------------------------------------------------------------

I'm falling, the world on me
The world is not me
And I am the world

I'm falling, the world on me
All I can see is nothing
I am the world

I can only see a few spots
I am folding an image from them and falling on my knees
I'm starting to lose those points
I'm getting scaredThere is nothing left to watch

I'm falling, the world on me
Just self-pity, singing and screaming
As long as there was something to watch

There was a world around
But it no longer exists, just me
I am not the world.....
Track Name: II
Jak popřít své dobro
To jak žít se snažím
To co dávám
Berou po plných rukách
A já plním se tmou

Sám uvnitř se ztrácím
Dát všem černý den
Nakázat žít mou noc

Tak sáhni do tmy

--------------------------------------------------------------------------------

How to deny one's kindness
The way i try to live
All that I give
They take it with full hands
And darkness is filling me

Alone, I'm getting lost inside
To give a dark day to everyone
To command to live my night

So try to touch the darkness
Track Name: III
Otoč se zády ať můžu tě bodnout
Otoč se zády ať nevidím oči
Otoč se zády ať můžu se ohnout
Otoč se zády mám strach

Proč musí se plakat při bolesti
Má to být úleva
Ale ta vrací mě zpátky
Proč pláče se jaké je v tom štěstí
Pláč je jen pro šťastné
Vzduch ať chvěje se v křiku a pláči
Opravdu chtěl bych někdy plakat

Ty oči, ty vlčí oči….

Otoč se zády já udělám krok
To budu jen já
Tak zavři ty oči já se vyzpovídám

--------------------------------------------------------------------------------

Turn around so I can stab you
Turn around so I can't see your eyes
Turn around so I can bend myself
Turn around, I am scared

Why must we cry in pain
It should be relief
But it's turning me back
Why do we cry, where's the happiness in it
Crying is just for the happy ones
So the air shakes with screaming and crying
I really want to cry sometimes

Those eyes, those wolf's eyes....

Turn around, I'll make a step forward
It'll be just me
So close your eyes and I will confess
Track Name: IV
Má tma není
Někoho se letmo dotknout
Plakat pro něj po nocích
A vědět ,že ho nikdy nemůžu mít
Ale to, že se bojím se sebou žít

…tak si odpusť…

--------------------------------------------------------------------------------

My darkness is not
To touch someone cursorily
To cry for him at nights
And know that I will never have him
But that I am scared to live with myself

...so forgive yourself...

If you like ██████, you may also like: